Η σημασία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στην αξιολόγηση και την παρέμβαση παιδιών με Διαταραχή Προσκόλλησης / Τραύμα

Η σημασία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στην αξιολόγηση και την παρέμβαση παιδιών με Διαταραχή Προσκόλλησης / Τραύμα
Photo by daiga-ellaby-unsplash
Για τους περισσότερους ανθρώπους η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των καθημερινών παιδικών δραστηριοτήτων.

Όταν ένα άτομο έχει καλή αισθητηριακή ολοκλήρωση, τότε μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες αυτόματα και αποτελεσματικά. Αλλά για μερικούς ανθρώπους, η αισθητηριακή ολοκλήρωση δεν αναπτύσσεται τόσο ικανοποιητικά όσο θα έπρεπε και μπορεί να επηρεάσει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, της συμπεριφοράς ή της κοινωνικής συμμετοχής.


Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια υποσυνείδητη και αυτόματη νευρολογική διαδικασία.

Οι πληροφορίες λαμβάνονται από τις αισθήσεις της αφής, της όρασης, της γεύσης, της όσφρησης, της κίνησης, της θέσης του σώματος, της ακοής και από την έλξη της βαρύτητας και των πληροφοριών από τα εσωτερικά μας όργανα. Ο εγκέφαλός μας παίρνει αυτές τις πληροφορίες μέσω των αισθήσεών μας και τις οργανώνει έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε καταστάσεις και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.


Τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν διαφορετικούς τύπους δυσκολιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης (που αναφέρονται επίσης ως δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας). Η θεραπευτική προσέγγιση που είναι κοινώς γνωστή ως Ayres™ Sensory Integration παρέχει στους εργοθεραπευτές ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη θεραπεία των παιδιών που παρουσιάζουν τις δυσκολίες αισθητηριακής ένταξης.

Η δυσκολία αισθητηριακής επεξεργασίας μπορεί να συνδεθεί με την έκθεση σε τραύμα της πρώιμης παιδικής ηλικίας ή «δυσμενείς παιδικές εμπειρίες».

Λόγω της ισχυρής σχέσης μεταξύ της ολοκλήρωσης των αισθήσεων και της προσκόλλησης, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε, να αξιολογήσουμε και να εξετάσουμε τα παιδιά με αισθητηριακές προκλήσεις μέσω μιας προοπτικής προσκόλλησης.

Τα βρέφη δεν έχουν αναπτύξει την απαραίτητη γλώσσα με την οποία να κατηγοριοποιήσουν τις αναμνήσεις. Ωστόσο, τα βρέφη θυμούνται τι τους συμβαίνει με τις αισθήσεις τους. Αυτές οι αισθητηριακές μνήμες αποτυπώνονται στα αυτόνομα συστήματα του εγκεφάλου. Ενώ ο νους μπορεί να μην θυμάται καθώς το παιδί μεγαλώνει, το σώμα θυμάται.

Πολλά παιδιά με δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας σημειώνεται ότι έχουν συναισθηματικές δυσκολίες οι οποίες είναι αισθητηριακές επειδή οι αισθήσεις αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της πρώιμης εμπειρίας προσκόλλησης του βρέφους. Συχνά παρουσιάζονται ως πολύ απορρυθμισμένα και καθοδηγούμενα από τις αισθήσεις τους.

Ένα παιδί που έχει περάσει από σημαντικό τραύμα στην αρχή της ζωής του μπορεί να μην είχε την απτική ή άλλη αισθητηριακή εισροή που είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη. Επιπλέον, οποιοδήποτε επιπλέον άγχος μπορεί να οδηγήσει σε συνεχή υπερδιέγερση των αισθήσεων για να προετοιμαστείτε για μάχη ή φυγή (fight or flight).

What is Sensory Integration? - The Sensory Smart Child