Τραύμα

A collection of 7 issues
1η παρουσίαση του Μοντέλου Προσκόλλησης DMM στην Ελλάδα

1η παρουσίαση του Μοντέλου Προσκόλλησης DMM στην Ελλάδα

Ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω αποσμασματικά ένα σχετικά άγνωστο για τα ελληνικά δεδομένα Μοντέλο αποκωδικοποίησης των 3 τύπων στρατηγικής όσον αφορά τις σχέσεις προσκόλλησης-δεσμού με τους άλλους ανθρώπους. Ένα μοντέλο που εμπνεύστηκε η Dr Patricia Crittenden συνεχίζοντας το έργο της μεντόρισας της  Dr Mary Ainsworth, η οποία με τη

Η σημασία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στην αξιολόγηση και την παρέμβαση παιδιών με Διαταραχή Προσκόλλησης / Τραύμα

Για τους περισσότερους ανθρώπους η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των καθημερινών παιδικών δραστηριοτήτων. Όταν ένα άτομο έχει καλή αισθητηριακή ολοκλήρωση, τότε μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες αυτόματα και αποτελεσματικά. Αλλά για μερικούς ανθρώπους, η αισθητηριακή ολοκλήρωση δεν αναπτύσσεται τόσο ικανοποιητικά όσο θα έπρεπε και μπορεί να επηρεάσει τις δραστηριότητες